Villkor


Villkor vid besök i zentrumet av RST Rehab-Spa-Träning

 

Ansvarig: RST Rehab-Spa-Träning Onsala AB, 559169-1653

                 Röseråsvägen 26, 43991 Onsala (Zentrum)

                 Lejdaren 12, 43933 Onsala (Kontor)

 

Försäkring och Ansvarsfrågor

Värden ansvarar för brandförsäkring (Kewluto) för byggnaden samt i begränsad omfattning försäkring för byggnadsinventarier ansvarar RST.

Det åligger hästägaren att hålla hästen och egen utrustning försäkrad. RST ansvarar inte för skador på hästen eller utrustning till hästen. RST verksamhetsförsäkring täcker skador som hästen orsakar tredje man.

För skador som förorsakas av hästen är hästägaren ansvarig för erläggande av självrisk enligt gällande försäkringsvillkor. För sådan skada på hästen som uppkommit på grund av uppsåt och grov vårdslöshet från RST sida, är RST ansvarig i den utsträckning gällande lag anger och RST försäkring täcker.

Hästägaren intygar att hästen är fullt frisk och inte har symptom på någon smittsam sjukdrom. Hästen skall hållas vaccinerad mot hästinfluensa och stelkramp samt följa de avmaskningsrutiner.

  

 

Betalningssätt

Betalning sker mot faktura.

 

Behandlingstid

Muntlig överenskommelse om behandlingstid samt upplägg för rehabilitering/träning sker i samband med hästägare och eventuell utvalt veterinär. 

 

Veterinär

RST äger rätt att tillkalla veterinär eller djurambulans om hästens behov bedöms som akut och omedelbar kontakt med hästägaren inte är möjlig. Hästägaren svarar för samtliga kostnader som detta härför.

 

Ovan nämnda villkoranses som godkända av hästägaren vid överlämnande av häst på och i träning hos RST Rehab-Spa-Träning.